Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=7 Vị trí TT Ngoại ngữ ĐH Bách Khoa, TP HCM