Cách học đổi mới

Chứng chỉ quốc tế

Hiệu lực vô thời hạn

Học tập chủ động

Kiến thức cập nhật

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BÀI THI  ITS

Bài thi Information Technology Specialist (ITS) đánh giá những kỹ năng cơ bản, cần thiết nhất trong ngành CNTT hiện nay. Chứng chỉ ITS khẳng định thí sinh đã có đầy đủ hiểu biết và kiến thức về phát triển phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu, mạng và bảo mật, di động và quản lý thiết bị cũng như mã hóa.
Chứng chỉ Information Technology Specialist chứng nhận kỹ năng cấp độ đầu vào cho sự nghiệp công nghệ thông tin.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh, sinh viên

Người theo đuổi hoặc bắt đầu trong lĩnh vực CNTT

CẤU TRÚC BÀI THI

Thời gian

50 phút

Số lượng câu hỏi

36-40 câu

Mức điểm đạt

700/1000 điểm

Nội dung bài thi

Information Technology Specialist (ITS)

01.

Artificial Intelligence (AI) (Trí tuệ nhân tạo)

Học về các khái niệm liên quan đến AI và cách thức sử dụng AI để giải quyết vấn đề
02.

Cloud Computing (Điện toán đám mây)

Mô tả các giải pháp cuối tận dụng cloud; kiến trúc, vòng đời phát triển cloud và sử dụng cloud để phát triển giải pháp
03.

Computational Thinking (Tư duy máy tính)

Phân tích vấn đề, thu thập và phân tích dữ liệu, nhận dạng các mẫu trong dữ liệu, biểu diễn dữ liệu thông qua sự trừu tượng hóa và tự động hóa các giải pháp bằng cách sử dụng tư duy thuật toán
04.

Cybersecurity (An ninh mạng)

Kiến thức về các mô hình, thuật ngữ và tư duy bảo mật quan trọng; Từ đó có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của an ninh và các mối đe dọa đối với doanh nghiệp khi các thủ tục bảo mật không được tuân thủ
05.

Databases (Cơ sở dữ liệu)

Kiến thức nền tảng về cách thiết kế và truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ, chẳng hạn như MySQL, Microsoft SQL Server hoặc Oracle
06.

Data analytics (Phân tích dữ liệu)

Kiến thức cơ bản về cách thao tác, phân tích và truyền đạt các kết quả phân tích dữ liệu
07.

Device Configuration and Management (Cấu hình và quản lý thiết bị)

Các kỹ năng cơ bản và kiến thức cơ bản về thiết bị Windows và tính di động
08.

HTML và CSS

Cấu trúc một trang web bằng cách sử dụng các phần tử HTML cũng như tạo và áp dụng các kiểu bằng CSS
09.

HTML5 Application Development (Phát triển ứng dụng HTML5)

Sử dụng HTML5, CSS và JavaScript để xây dựng các ứng dụng web đáp ứng chạy trên nhiều thiết bị hỗ trợ cảm ứng như PC, máy tính bảng và điện thoại
10.

Java

Nhận biết, viết và gỡ lỗi Java code
11.

JavaScript

Nhận biết, viết và gỡ lỗi JavaScript code
12.

Networking (Mạng)

Kiến thức và kỹ năng mạng cơ bản, bao gồm TCP/IP, dịch vụ mạng, cấu trúc liên kết mạng và xử lý sự cố trong môi trường có dây và không dây
13.

Network Security (Bảo mật mạng nội bộ)

Kiến thức và kỹ năng bảo mật cơ bản, bao gồm hiểu biết về các nguyên tắc bảo mật cốt lõi, bảo mật hệ điều hành, bảo mật mạng và thiết bị cũng như thực tiễn tính toán an toàn
14.

Python

Nhận biết, viết và gỡ lỗi Python code
15.

Software Development (Phát triển phần mềm)

Kiến thức cơ bản về phát triển phần mềm, gồm lập trình hướng đội tượng, ứng dụng web và cơ sở dữ liệu, đồng thời có kiến thức về C# và ANSI SQL

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG CHỈ

Đối với học sinh, sinh viên và người đang tìm việc

  • Xác nhận các kỹ năng CNTT nền tảng được các nhà tuyển dụng săn đón. ITS nhằm vào các cá nhân đang cân nhắc hoặc mới bắt đầu con đường hướng tới sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT.
  • Đạt được chứng chỉ là một bước quan trọng để đạt được mục tiêu của ứng viên, mở ra đa dạng cơ hội trong nhiều ngành thuộc lĩnh vực CNTT.

Đối với cơ sở giáo dục, đào tạo

  • Các bài kiểm tra tự chấm điểm được soạn sẵn giúp tiết kiệm thời gian của giáo viên bằng cách sử dụng các bài kiểm tra chứng chỉ làm bài kiểm tra trên lớp, bài kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ.

Đối với doanh nghiệp

  • Cải thiện hiệu quả công việc cho nhân viên, giảm thất thoát về chi phí và thời gian do giao tiếp kém hiệu quả giữa các nhân viên và cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ THI

Để đăng ký bài thi Information Technology Specialists theo tiêu chuẩn quốc tế và cơ hội sở hữu chứng chỉ do chính Certiport cung cấp có giá trị vô thời hạn trên toàn cầu, vui lòng đăng ký online bằng cách click vào nút “Đăng ký thi” bên dưới và hoàn thành các thông tin yêu cầu.

Đăng ký thi
Bài thi ITS Bài thi ITS
Bài thi MCF
Bài thi PMI-PMR
Bài thi ITS
Bài thi CSB
Bài thi ESB
HỆ THỐNG BÀI THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NHẬT BẢN
TOEFL Primary Speaking
TOEFL Junior Speaking
TOEIC
TOEIC SW
TOEIC SW