Cách học đổi mới

Chứng chỉ quốc tế

Hiệu lực vô thời hạn

Kiến thức cập nhật

Học tập chủ động

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BÀI THI CSB

Bài thi Communication Skills for Business(CSB) đánh giá kỹ năng giao tiếp tại môi trường công sở. Chứng chỉ CSB khẳng định ứng viên đã có đầy đủ hiểu biết và khả năng giao tiếp tốt, được trang bị các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả.
Chứng chỉ Communication Skills for Business: giao tiếp hiệu quả, khẳng định năng lực bản thân trong môi trường công sở.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh, sinh viên

Người đang tìm kiếm việc làm

Người có nhu cầu nâng cao kỹ năng giao tiếp kinh doanh

CẤU TRÚC BÀI THI

Thời gian

50 phút

Số lượng câu hỏi

30-35 câu

Mức điểm đạt

700/1000 điểm

Nội dung bài thi

COMMUNICATION SKILLS FOR BUSINESS (CSB)

01.

Mô tả các nguyên tắc giao tiếp cơ bản

- Xác định kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp - Xác định các kỹ năng nghe, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả
02.

Lên kế hoạch giao tiếp hiệu quả

- Phân tích tác động của khán giả đối với thông điệp - Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến thông điệp - Tạo ra một kịch bản giao tiếp, xác định mục đích cụ thể - Tạo ra một tình huống giao tiếp, giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý - Xây dựng kịch bản kinh doanh và lựa chọn cách giao tiếp phù hợp nhất - Phân tích các biểu hiện và phản hồi trong các tình huống giao tiế
03.

Áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất để tạo các sản phẩm doanh nghiệp

- Tập hợp các sản phẩm truyền thông kinh doanh chính xác - Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế trực quan vào truyền thông doanh nghiệp - Xác định cách sử dụng hiệu quả của trực quan hóa dữ liệu để trình bày các vấn đề phức tạp thông tin
04.

Truyền đạt thông điệp

- Mô tả các biến liên quan đến việc truyền tải một thông điệp hiệu quả - Xác định các phương pháp điều chỉnh thông điệp dựa trên phản hồi của khán giả
05.

Tiếp nhận thông tin giao tiếp

- Dựa trên một thông điệp kinh doanh, tóm tắt các điểm chính của thông điệp. - Dựa trên một thông điệp, xác định những câu trả lời thích hợp hoặc làm rõ câu hỏi
06.

Phân tích các tình huống giao tiếp

- Phân tích các yếu tố quan trọng để có được việc làm - Phân tích các biểu hiện và phản hồi đối với phản hồi - Phân tích nghi thức giao tiếp trong hệ thống phân cấp kinh doanh - Dựa trên yêu cầu dịch vụ khách hàng, xác định vấn đề, giải pháp và hành động phù hợp

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG CHỈ

Đối với học sinh, sinh viên và người đang tìm việc

  • Hiểu rõ các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp quan trọng cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường công sở
  • Sở hữu tổ hợp các “Kĩ năng 4C”: Giao tiếp (Communication); Tư duy phản biện (Critical Thinking); Kỹ năng hợp tác (Collaboration); Tính sáng tạo (Creativity)

Đối với cơ sở giáo dục, đào tạo

  • Các bài kiểm tra tự chấm điểm được soạn sẵn giúp tiết kiệm thời gian của giáo viên bằng cách sử dụng các bài kiểm tra chứng chỉ làm bài kiểm tra trên lớp, bài kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ

Đối với doanh nghiệp

  • Cải thiện hiệu quả công việc cho nhân viên, giảm thất thoát về chi phí và thời gian do giao tiếp kém hiệu quả giữa các nhân viên và cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ THI

Để đăng ký bài thi Communication Skills for Business theo tiêu chuẩn quốc tế và cơ hội sở hữu chứng chỉ do chính Certiport cung cấp có giá trị vô thời hạn trên toàn cầu, vui lòng đăng ký online bằng cách click vào nút “Đăng ký thi” bên dưới và hoàn thành các thông tin yêu cầu.

Đăng ký thi
Bài thi CSB Bài thi CSB
Bài thi MCF
Bài thi PMI-PMR
Bài thi ITS
Bài thi CSB
Bài thi ESB
HỆ THỐNG BÀI THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NHẬT BẢN
TOEFL Primary Speaking
TOEFL Junior Speaking
TOEIC
TOEIC SW
TOEIC SW