Chi tiết bài thi

Bài thi TOEIC SP

IIG Việt Nam – Đại diện của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), độc quyền cung cấp bài thi TOEIC tại Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc tổ chức thi TOEIC hình thức thi SP như sau:

  • Thời gian tổ chức thi: Kỳ thi TOEIC SP sẽ được tổ chức định kỳ vào sáng thứ 7 đầu tiên của mỗi tháng tại văn phòng IIG Việt Nam 3 miền. Xác minh, chứng thực kết quả điểm số được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống của ETS.

Phiếu điểm/Chứng chỉ TOEIC SP có giá trị hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi và được công nhận tại tất cả các trường đại học, cao đẳng… và các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

Cũng như bài Thi TOEIC khác, bài thi TOEIC SP (chương trình kiểm tra trình độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ) do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và phát triển. Người sở hữu có thể nộp chứng chỉ điểm phục vụ công việc và học tập theo nhu cầu.

Tài liệu

Đang cập nhật dữ liệu...

Bài thi TOEIC SP Bài thi TOEIC SP

BÀI THI KỸ NĂNG CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG
BÀI THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT
Bài thi MCF
Bài thi PMI-PMR
Bài thi ITS
Bài thi CSB
Bài thi ESB
HỆ THỐNG BÀI THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NHẬT BẢN
TOEFL Primary Speaking
TOEFL Junior Speaking
TOEIC SW
TOEIC
TOEIC Bridge
Bài thi TOEIC SP
TOEFL Primary
TOEFL Junior
TOEFL ITP
TOEFL iBT
MOS
IC3
IC3 Spark
ACP
MCE
Autodesk
Apple Swift
TOPIK
AP
SAT
SSAT
GRE
CFA
CFA