CGFNS International từng được biết tới với tên gọi Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (Ủy ban Quản lý điều dưỡng viên tốt nghiệp ở nước ngoài), là tổ chức nhập cư trung lập phi lợi nhuận, được công nhận trên toàn thế giới, có thẩm quyền trong lĩnh vực đánh giá năng lực và thẩm định trình độ học vấn, đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề cho điều dưỡng viên và các chuyên gia y tế trên toàn thế giới.

Sứ mệnh của CGFNS International là cung cấp dịch vụ đánh giá năng lực chuyên nghiệp và phát triển chuyên môn nhằm nâng cao sức khoẻ và sự an toàn cho cộng đồng.

Là đại diện chính thức của CGFNS International tại Việt Nam, Lào, Campuchia, IIG Việt Nam chịu trách nhiệm giới thiệu chương trình Chuẩn quốc tế cho điều dưỡng viên chuyên nghiệp tại Việt Nam, Lào, Campuchia (International Standards for Professional Nurses - ISPN) nhằm nâng cao năng lực đào tạo và hành nghề điều dưỡng cho điều dưỡng viên tại các quốc gia này. Với chương trình CGFNS – ISPN, cơ hội việc làm sẽ tốt hơn cho những người muốn làm việc trong ngành điều dưỡng tại Việt Nam, Lào, Campuchia cũng như tại Mỹ hoặc các quốc gia khác trên thế giới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về CGFNS International, vui lòng truy cập trang web www.cgfns.org

CGFNS CGFNS

Đối tác chiến lược của IIG Việt Nam

CGFNS