Cách học đổi mới

Chứng chỉ quốc tế

Hiệu lực vô thời hạn

Kiến thức cập nhật

Học tập chủ động

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BÀI THI ESB

Bài thi Entrepreneurship and Small Business (ESB) - Khởi nghiệp và Kinh doanh Mô hình Nhỏ là một phần của chương trình chứng chỉ của Tổ chức Khảo thí Certiport Hoa Kỳ, và được IIG độc quyền triển khai tại Việt Nam. Bài thi ESB đánh giá kiến thức về các khái niệm cơ bản của khởi nghiệp và quản lý doanh nghiệp nhỏ, từ lập kế hoạch kinh doanh, tài chính, tiếp thị, quản lý nhân sự đến quản lý rủi ro. ESB không chỉ là lựa chọn tuyệt vời đối với các tổ chức giáo dục muốn đào tạo về Khởi nghiệp hoặc Khởi sự kinh doanh tại Việt Nam, mà còn là hành trang thiết yếu giúp thí sinh dự thi sở hữu kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin khởi đầu và quản lý một doanh nghiệp của riêng mình.
Chứng chỉ Entrepreneurship and Small Business là công cụ đắc lực giúp gia tăng cơ hội việc làm, góp phần thành công trong sự nghiệp và bảo đảm tương lai bền vững.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh, sinh viên

Người có nhu cầu khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp mô hình nhỏ

Người đi làm muốn tìm hiểu nguyên tắc kinh doanh

CẤP ĐỘ THI - CƠ BẢN

01

Thí sinh có khả năng cơ bản để thành lập doanh nghiệp và điều hành một tổ chức

02

Các câu hỏi và tình huống mới, phù hợp với thực tiễn khởi nghiệp và kinh doanh mô hình nhỏ hiện nay

CẤU TRÚC BÀI THI

Thời gian

50 phút

Số lượng câu hỏi

42-45 câu

Mức điểm đạt

700/1000 điểm

Nội dung bài thi

ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS (ESB)

01.

Doanh nhân

- Nhận diện đặc điểm của doanh nhân - Xác định điểm mạnh, điểm yếu và khả năng chấp nhận rủi ro, tự đánh giá - Xác định và cách đền bù bằng dịch vụ - Đưa ra một kịch bản, nhận ra cơ hội kinh doanh - Xác định rủi ro
02.

Nhận diện cơ hội

- Xác định ưu, nhược điểm của các loại hình cơ hội (ví dụ: bắt đầu một công việc kinh doanh mới, mua một doanh nghiệp hiện có, và mua nhượng quyền) - Phân tích nhu cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ và cơ hội trong môi trường - Xác định khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng cho một doanh nghiệp - Xác định giá trị của đề xuất
03.

Khởi nghiệp

- Xác định mục đích và giá trị của kế hoạch kinh doanh - Xác định cơ cấu pháp lý phù hợp, lợi ích và hạn chế của các cấu trúc pháp lý khác nhau đối với một doanh nghiệp - Xác định các loại giấy phép khác nhau và những quy định bắt buộc - Xác định lợi ích và hạn chế của các nguồn tài trợ khởi nghiệp khác nhau: Vốn chủ sở hữu (bạn bè/gia đình, thiên thần, liên doanh), Nợ (ngân hàng, thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân) và các khoản tài trợ (chính phủ, tổ chức, công ty) - Xác định hỗ trợ có sẵn cho doanh nghiệp ở cấp độ địa phương, tiểu bang và liên bang - Xác định về đạo đức và trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp - Xác định chiến lược rút lui tiềm năng cho doanh nghiệp
04.

Vận hành doanh nghiệp

- Xác định các vị trí chủ chốt và nhu cầu vốn nhân lực (bao gồm lương thưởng và phúc lợi) - Xác định xem công việc có thể được hoàn thành bởi chủ sở hữu hoặc liệu nhân viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ có cần thiết hay không - Xác định các loại thuế bắt buộc - Xác định các vấn đề sở hữu trí tuệ của nhãn hiệu, bản quyền và bằng sáng chế - Xác định các quy trình vận hành tiêu chuẩn (ví dụ: thiết lập, tiến hành, kiểm soát nội bộ, phân chia nhiệm vụ) - Xác định các yếu tố dẫn đến sự bền vững - Xác định cột mốc quan trọng là một phần của chiến lược tăng trưởng
05.

Marketing & Sales

- Phát triển chiến lược bán hàng và xác định đặc điểm của một cuộc bán hàng thành công - Xác định và phân tích chi phí/lợi ích của việc tìm kiếm khách hàng - Xác định cách giữ chân khách hàng và phát triển mối quan hệ với khách hàng lặp lại - Xác định giá trị và phương thức giao tiếp bao gồm: các trang web, tài liệu quảng cáo, phương tiện truyền thông xã hội và quảng cáo
06.

Quản lý tài chính

- Giải thích các báo cáo tài chính cơ bản như báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng và tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng tích cực - Xác định chi phí nào là cố định và chi phí biến đổi - Xác định các yếu tố tác động đến giá khách hàng - Xác định và phân tích dòng tiền bao gồm khoản phải thu, khoản phải trả, hàng tồn kho và nợ - Lập ngân sách dòng tiền - Xác định điểm hòa vốn cho doanh nghiệp

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG CHỈ

Đối với học sinh, sinh viên và người đang tìm việc

  • Thí sinh hiểu rõ các nguyên tắc và kỹ năng để thành lập và điều hành một tổ chức cấp độ cơ bản
  • Các câu hỏi và tình huống mới, phù hợp với thực tiễn khởi nghiệp và kinh doanh mô hình nhỏ hiện nay

Đối với cơ sở giáo dục, đào tạo

  • Các bài kiểm tra tự chấm điểm được soạn sẵn giúp tiết kiệm thời gian của giáo viên bằng cách sử dụng các bài kiểm tra chứng chỉ làm bài kiểm tra trên lớp, bài kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ

Đối với doanh nghiệp

  • Cải thiện hiệu quả công việc cho nhân viên, giảm thất thoát về chi phí và thời gian do giao tiếp kém hiệu quả giữa các nhân viên và cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ THI

Để đăng ký bài thi Entrepreneurship and Small Business theo tiêu chuẩn quốc tế và cơ hội sở hữu chứng chỉ do chính Certiport cung cấp có giá trị vô thời hạn trên toàn cầu, vui lòng đăng ký online bằng cách click vào nút “Đăng ký thi” bên dưới và hoàn thành các thông tin yêu cầu.

Đăng ký thi
BÀI THI ESB BÀI THI ESB
Bài thi MCF
Bài thi PMI-PMR
Bài thi ITS
Bài thi CSB
Bài thi ESB
HỆ THỐNG BÀI THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NHẬT BẢN
TOEFL Primary Speaking
TOEFL Junior Speaking
TOEIC
TOEIC SW
TOEIC SW