Bài thi

Giới thiệu về các bài thi

Thành lập năm 2000, IIG Việt Nam là Đại diện quốc gia của nhiều tổ chức hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các bài thi uy tín được công nhận trên toàn cầu như Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), Tổ chức Khảo thí Tin học hàng đầu CERTIPORT.

Hiện tại, IIG Việt Nam đang tổ chức các bài thi tiếng Anh quốc tế (bài thi TOEIC, hệ thống bài thi TOEFL), các bài thi Tin học quốc tế (MOS, IC3, IC3 Spark, MCE, Adobe Certified Professional, Apple Swift) và các bài thi khác như SAT, SSAT, GRE, CFA…

map

Các bài thi do IIG Việt Nam triển khai phù hợp với nhiều lứa tuổi, đáp ứng yêu cầu xu thế mới:từ học sinh tiểu học, đến đại học, sau đại học; từ bài thi phục vụ đánh giá năng lực của người học để đưa ra lộ trình học tập – đào tạo phù hợp, cho đến các bài thi đánh giá năng lực của người lao động, giúp định hướng nghề nghiệp – thăng tiến sự nghiệp.

Với những nỗ lực trong suốt hơn 20 năm qua trong việc đưa những tiêu chuẩn đánh giá giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới về Việt Nam, IIG Việt Nam tự hào vì đã đóng góp vào công cuộc nâng cao chất lượng nền giáo dục nước nhà, từ đó góp phần nâng cao trình độ và kỹ năng của nguồn nhân lực Việt ngang tầm thế giới, đáp ứng yêu cầu khắt khe của nền kinh tế thời kỳ hội nhập sâu rộng.

map

Danh sách bài thi

HỆ THỐNG BÀI THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NHẬT BẢN
TOEFL Primary Speaking
TOEFL Junior Speaking
TOEIC
TOEIC SW
TOEIC Bridge
Bài thi TOEIC SP
TOEFL Primary
TOEFL Junior
TOEFL ITP
TOEFL iBT
MOS
IC3
IC3 Spark
ACP
MCE
Autodesk
Apple Swift
TOPIK
AP
SAT
SSAT
GRE
CFA
CFA CFA

Sanako Study 1200
TOEIC Compact Live
Khóa học luyện đề TOEIC qua video từ Giáo viên IIG Việt Nam – TOEIC Practice Test
Khóa tự học toàn diện – TOEIC Compact Online
Đề thi thử TOEIC
TOEIC OLPC
English Discovery (ED)
Gmetrix – ACPro
Gmetrix MOS
Gmetrix – IC3
GMETRIX – IC3 SPARK
Đề thi thử TOEFL Primary
Đề thi thử TOEFL Junior
Đề thi thử TOEFL ITP
TOEFL ELC Primary
TOEFL ELC Junior
TOEFL ELC Junior