Bài thi

Giới thiệu về các bài thi

Thành lập năm 2000, IIG Việt Nam là Đại diện quốc gia của nhiều tổ chức hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các bài thi uy tín được công nhận trên toàn cầu như Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), Tổ chức Khảo thí Tin học hàng đầu CERTIPORT.

Hiện tại, IIG Việt Nam đang tổ chức các bài thi tiếng Anh quốc tế (bài thi TOEIC, hệ thống bài thi TOEFL), các bài thi Tin học quốc tế (MOS, IC3, IC3 Spark, MCE, Adobe Certified Professional, Apple Swift) và các bài thi khác như SAT, SSAT, GRE, CFA…

map

Các bài thi do IIG Việt Nam triển khai phù hợp với nhiều lứa tuổi, đáp ứng yêu cầu xu thế mới:từ học sinh tiểu học, đến đại học, sau đại học; từ bài thi phục vụ đánh giá năng lực của người học để đưa ra lộ trình học tập – đào tạo phù hợp, cho đến các bài thi đánh giá năng lực của người lao động, giúp định hướng nghề nghiệp – thăng tiến sự nghiệp.

Với những nỗ lực trong suốt hơn 20 năm qua trong việc đưa những tiêu chuẩn đánh giá giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới về Việt Nam, IIG Việt Nam tự hào vì đã đóng góp vào công cuộc nâng cao chất lượng nền giáo dục nước nhà, từ đó góp phần nâng cao trình độ và kỹ năng của nguồn nhân lực Việt ngang tầm thế giới, đáp ứng yêu cầu khắt khe của nền kinh tế thời kỳ hội nhập sâu rộng.

map

Danh sách bài thi

Sanako Study 1200
Bài thi TOEIC SP
TOEIC
TOEIC SW
TOEIC Bridge
TOEFL Primary
TOEFL Junior
TOEFL ITP
English Discoveries
MOS
IC3
IC3 Spark
ACPro
MCE
MTA
Autodesk
TOEFL iBT
SAT
SSAT
GRE
TFI
CFA
Apple Swift
Apple Swift Apple Swift

Gmetrix – Microsoft Office Specialist (MOS)
Gmetrix – Adobe Certified Professional
Gmetrix – Internet and Computing Core Certification (IC3)
English Discoveries (ED)
TOEFL Practice Online (TPO)
TOEIC OLPC – TOEIC® Official Learning and Preparation Course
ELC – Tiếng Anh cho Tiểu học,  THCS
ELC – Tiếng Anh cho Tiểu học,  THCS