Cách học đổi mới

Chứng chỉ quốc tế

Hiệu lực vô thời hạn

Học tập chủ động

Kiến thức cập nhật

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BÀI THI PMI-PMR

Bài thi PMI Project Management Ready (PMI-PMR) đánh giá mức độ nắm bắt các kiến thức nền tảng về Quản lý dự án. Chứng chỉ PMR xác nhận ứng viên đã chuẩn bị sẵn sàng cho các công việc ở cấp độ đầu vào như điều phối viên dự án, người lập kế hoạch sự kiện và thành viên nhóm dự án. Đồng thời là bước khởi đầu trên con đường đạt được chứng chỉ cao hơn về Quản lý dự án từ Project Management Institute® (PMI).
Chứng chỉ PMI Project Management Ready là một bước nền tảng quan trọng để thăng tiến trong sự nghiệp quản lý dự án của bạn.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh, sinh viên

Người tìm việc

Người định hướng theo ngành quản lý dự án

CẤU TRÚC BÀI THI

Thời gian

50 phút

Số lượng câu hỏi

40 câu

Mức điểm đạt

700/1000 điểm

Nội dung bài thi

PMI Project Management Ready

Bài thi PMI Project Management Ready kiến thức củ thí sinh về các lĩnh vực quản lý dự án như sau:

01.

Nguyên tắc cơ bản về quản lý dự án

- Mô tả các phương pháp quản lý dự án phổ biến - Mô tả vai trò của đạo đức trong quản lý dự án - Xác định các kỹ năng lãnh đạo cơ bản - Mô tả thông tin liên lạc của dự án
02.

Bắt đầu dự án

- Mô tả điều lệ dự án - Phân biệt vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan
03.

Lập kế hoạch công việc

- Mô tả mục đích của kế hoạch quản lý dự án - Mô tả khái niệm phạm vi dự án - Mô tả khái niệm lập kế hoạch dự án - Trình bày khái niệm ngân sách dự án
04.

Hoàn thiện công việc

- Giám sát phạm vi, tiến độ và ngân sách của dự án - Mô tả khái niệm chất lượng trong công việc dự án - Mô tả quy trình quản lý thay đổi
05.

Kết thúc dự án

- Xác minh việc hoàn thành dự án - Mô tả các hoạt động kết thúc dự án liên quan đến tài liệu

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG CHỈ

Đối với học sinh, sinh viên và người đang tìm việc

  • Làm đẹp CV, tăng cơ hội tuyển dụng
  • Thể hiện được kiến thức và năng lực về quản lý dự án
  • Chứng chỉ đầu tiên trong chuỗi 03 chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp của PMI: PMR → CAMP → PMP

Đối với cơ sở giáo dục, đào tạo

  • Các bài kiểm tra tự chấm điểm được soạn sẵn giúp tiết kiệm thời gian của giáo viên bằng cách sử dụng các bài kiểm tra chứng chỉ làm bài kiểm tra trên lớp, bài kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ

Đối với doanh nghiệp

  • Cải thiện hiệu quả công việc cho nhân viên, giảm thất thoát về chi phí và thời gian do giao tiếp kém hiệu quả giữa các nhân viên và cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ THI

Để đăng ký bài thi PMI Project Management Ready theo tiêu chuẩn quốc tế và cơ hội sở hữu chứng chỉ do chính Certiport cung cấp có giá trị vô thời hạn trên toàn cầu, vui lòng đăng ký online bằng cách click vào nút “Đăng ký thi” bên dưới và hoàn thành các thông tin yêu cầu.

Đăng ký thi
Bài thi PMI-PMR Bài thi PMI-PMR
Bài thi MCF
Bài thi PMI-PMR
Bài thi ITS
Bài thi CSB
Bài thi ESB
HỆ THỐNG BÀI THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NHẬT BẢN
TOEFL Primary Speaking
TOEFL Junior Speaking
TOEIC
TOEIC SW
TOEIC SW