Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=64 Vị trí Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên