Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=61 Vị trí Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh