Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=60 Vị trí CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc