Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=56 Vị trí ĐH Nguyễn Tất Thành