Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=55 Vị trí ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh