Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=53 Vị trí ĐH Tôn Đức Thắng (Chỉ là điểm thi)