Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=50 Vị trí Đại học Hùng Vương