Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=49 Vị trí Đại học Công nghiệp Kỹ thuật Thái Nguyên