Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=41 Vị trí Học viện An ninh Nhân dân