Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=40 Vị trí Đại học Bình Dương