Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=4 Vị trí VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh (Chỉ tổ chức thi)