Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=38 Vị trí Khách sạn Hà Nội Daewoo