Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=29 Vị trí Trường Đại học Nguyễn Tất Thành