Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=24 Vị trí Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh