Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=21 Vị trí Trường đại học Nha Trang