Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=17 Vị trí Trường đại học Cần Thơ