Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=10 Vị trí ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh