Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=1 Vị trí Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội