Cách đăng ký Giấy xác nhận kết quả thi? – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
15/07/2021
Cách đăng ký Giấy xác nhận kết quả thi?

*Đăng kí làm Giấy xác nhận kết quả thi cùng lúc đăng kí thi:
Đóng lệ phí cùng với lệ phí thi. Khi thi xong giấy XNKQ sẽ nhận cùng với Phiếu điểm
*Đăng kí làm Giấy XNKQ thi sau khi có Kết quả:
Đăng ký dịch vụ giấy xác nhận kết quả thi bạn sẽ phải đăng ký đồng thời dịch vụ sao phiếu điểm (vì giấy xác nhận kết quả chỉ có giá trị khi nộp kèm phiếu điểm). TS được đăng ký giấy xác nhận kết quả thi với điều kiện phiếu điểm còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi và kết quả đạt trên 200 điểm trở lên. Bạn đến trực tiếp Quầy đăng ký thi, mang theo:

  • 01 bản photo phiếu điểm (nếu đã mất Phiếu điểm thì photo CMND)
  • CMND gốc đã đăng ký dự thi
  • 1 ảnh 3×4 giống như trên phiếu điểm cũ
  • Lệ phí cấp bản sao
  • Nếu đăng ký theo đơn vị (không tại quầy của IIG và các đơn vị test site) bạn vui lòng xin giấy xác nhận của đơn vị đồng ý cho bạn thực hiện dịch vụ này tại IIG Vietnam
  • Xác nhận & phiếu điểm mới này sẽ được gửi trực tiếp về doanh nghiệp/nhà trường mà bạn yêu cầu. Doanh nghiệp/ Nhà trường ban yêu cầu sẽ nhận được sau khoảng 7- 10 ngày làm việc.

Thí sinh hoàn thiện thủ tục đăng ký trước thời gian phiếu điểm hết hiệu lực ít nhất 14 ngày.

Tags

Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
IIG Việt Nam giới thiệu Group Facebook “Thẳng tiến vào Đại học với TOEFL ITP”