Tổng cục Dạy nghề Việt Nam sang thăm và làm việc với Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
17/09/2011
Tổng cục Dạy nghề Việt Nam sang thăm và làm việc với Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Ngày 8 tháng 8 năm 2011, cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, đoàn lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng cục dạy nghề đã thăm và làm việc với tổ chức khảo thí giáo dục hàng đầu thế giới – Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại thành phố Princeton, Bang New Jersy, Hoa Kỳ. Mục đích của chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn là nhằm thảo luận để cụ thể hóa, thực hiện các văn bản thỏa thuận, các biên bản ghi nhớ mà hai bên đã ký, đồng thời tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ nhằm nâng cao mặt bằng trình độ tiếng Anh của học viên và giáo viên trường nghề tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng thảo luận, thống nhất đàm phán thực hiện triển khai chương trình đánh giá phân loại đầu vào cho học viên các trường nghề trọng điểm; Hợp tác trong việc nâng cao trình độ tiếng  Anh cho giáo viên, lãnh đạo các trường nghề tại Việt Nam; Xây dựng ngân hàng đề thi bao gồm các câu hỏi đánh giá kỹ năng nghề đạt chuẩn quốc tế…

Đại diện Tổng cục Dạy nghề Việt Nam và Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở của ETS (Princeton, Hoa Kỳ)

Chính thức hợp tác kể từ năm 2005, ETS và Tổng Cục dạy nghề cho đến nay đã đạt được nhiều thành công trong các dự án hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh trong hệ thống các trường nghề Việt Nam. Chuyến thăm và làm việc của đoàn lần này đã một lần nữa tiếp tục thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác vốn có giữa ETS và Tổng cục dạy nghề, Bộ LĐTB và XH cũng như việc tiếp tục những hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ nhằm nâng cao mặt bằng trình độ tiếng Anh của học viên trường nghề trong tương lai.

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Quy định về Đăng ký thi các bài thi tiếng Anh và Tin học quốc tế