TOEFL junior Challenge 2014 timeframe extend in Hanoi – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
01/10/2014
TOEFL junior Challenge 2014 timeframe extend in Hanoi

In respond to Hanoi secondary schools’ recommendation to adjust TOEFL Junior Challenge contest timeframe to suit education and activity schedule at school, Contest Organizer announces that the timeframe would be adjusted as following:

–          Registration period to be extended to 19th October 2014

–          Contest Round 1 to be held on 26th October 2014 (Sunday)

–          Contest Round 2 to be held on 07th October 2014 (Sunday)

Sincerely thanks to schools, teachers, parents and student for your kind attention.

 

 

 

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”