Thư mời tham dự Hội thảo Giảng dạy tiếng Anh định hướng chuẩn quốc tế TOEFL Primary (Hà Nội) – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
22/08/2014
Thư mời tham dự Hội thảo Giảng dạy tiếng Anh định hướng chuẩn quốc tế TOEFL Primary (Hà Nội)

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã

– Trường chuyên biệt trực thuộc Sở

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, nhằm hỗ trợ đánh giá học sinh theo khung chuẩn Quốc tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp theo công văn đề nghị của IIG Việt Nam V/v tổ chức Hội thảo dạy và học tiếng Anh Tiểu học tại Hà Nội.

           1. Thời gian: 14h30 -17h15 ngày 27/8/2014 (thứ Tư).

           2.  Địa điểm: Khách sạn Daewoo Hà Nội, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

          3. Thành phần:

– Phòng GD&ĐT: Đại diện lãnh đạo phòng và chuyên viên tiếng Anh.

– Trường tiểu học: Mỗi trường gồm 01 đ/c đại diện Ban giám hiệu và 01 giáo viên tiếng Anh cốt cán (danh sách đính kèm).

Nhận được công văn này, Sở đề nghị Phòng GD cử cán bộ, giáo viên tham dự đủ, đúng thành phần.

 

Nơi nhận:

– Nh­ư trên (để t/h);                                   

– Ban Giám đốc (để b/c);

– IIG Việt Nam (để p/h);

– L­ưu VP, TH.

T/L GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

  <Đã ký>

  Nguyễn Trí Dũng

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Quy định về Đăng ký thi các bài thi tiếng Anh và Tin học quốc tế