Thông báo về việc bảo trì hệ thống TOEFL® Practice Online (TPO) Ngày 29/8/2010 (GMT) – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
24/08/2010
Thông báo về việc bảo trì hệ thống TOEFL® Practice Online (TPO) Ngày 29/8/2010 (GMT)

TOEFL® Practice Online sẽ tiến hành bảo trì định kì công cụ chấm điểm tự động của mình đối với kỹ năng Viết (Writing) kể từ 2 giờ sáng (giờ GMT), đến 16.00 (giờ GMT), Chủ Nhật ngày 29 tháng 8 năm 2010.

Trong thời gian bảo trì, người dùng vẫn có thể thực hiện các bài thi như bình thường, tuy nhiên điểm môn Viết sẽ không được cung cấp ngay sau khi làm bài mà sẽ có trong khoảng vài giờ sau khi việc bảo trì được hoàn tất. Xin lưu ý điểm số của các kỹ năng Đọc, Nghe và Nói không bị ảnh hưởng.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những bất tiện xảy ra trong quá trình bảo dưỡng hệ thống định kỳ.

Trân trọng!

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”