Thông báo thay đổi logo bài thi tin học quốc tế IC3 – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
17/07/2014
Thông báo thay đổi logo bài thi tin học quốc tế IC3

IIG Việt Nam trân trọng thông báo:

Theo Certiport (Hoa Kỳ) – đơn vị cung cấp bài thi IC3 (Internet and Computing Core Certification), hình ảnh biểu tượng (logo) cho bài thi tin học quốc tế IC3 sẽ được thay thế với một biểu tượng mới như sau:

Mẫu mới:

 

Mẫu cũ:

 

Mẫu logo mới của IC3 sẽ được triển khai trên toàn thế giới và được áp dụng tại IIG Việt Nam kể từ tháng 7/2014.

Theo thông báo này, các Trường sử dụng IC3 như một tiêu chuẩn đầu ra dành cho học sinh/ sinh viên; các Trung tâm Khảo thí IC3, ủy quyền bởi IIG Việt Nam, các cơ sở đào tạo… lưu ý sử dụng logo mới trong các hoạt động hành chính và quảng bá bài thi IC3 tại cơ sở.

Để biết thêm thông tin về mẫu logo mới, vui lòng liên hệ: mkt_hn@133.240

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”