Thông báo: Tạm hoãn tổ chức kỳ thi SSAT ngày 13/11/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh / Announcement: SSAT test cancellation on November 13th, 2021 in HCMC – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
08/11/2021
Thông báo: Tạm hoãn tổ chức kỳ thi SSAT ngày 13/11/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh / Announcement: SSAT test cancellation on November 13th, 2021 in HCMC

Kính gửi Quý khách hàng,

  • Căn cứ Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 v/v “Tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 và từng bước phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”;
  • Căn cứ Quyết định 3328/QĐ – BCB ngày 15/9/2021 v/v “Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”;
  • Căn cứ Hướng dẫn 6666/BYT-MT v/v “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan đơn vị” của Bộ Y tế ngày 16/8/2021;

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam xin thông báo:

  • Tạm hoãn tổ chức kỳ thi SSAT ngày 13/11/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh (test site: G304 – IIG HCM Branch).
  • Đối với các thí sinh có lịch thi bị ảnh hưởng, EMA sẽ có thông báo về phương án điều chỉnh cho các thí sinh.

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@iigvietnam.edu.vn hoặc hotline 1900 636 929 (trong giờ hành chính).

Trân trọng thông báo!

Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam

————————-

Dear Customers,

  • Pursuant to Directive 18/CT-UBND dated September 30, 2021 on continuing control over Covid-19 and adjust measures to prevent and control the epidemic and gradually recover and develop socio-economic situation in Ho Chi Minh City;
  • Decision No. 3328/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgating the set of criteria for assessment of safe operations in the prevention and control of COVID-19 at production, business and commercial establishments in Ho Chi Minh City;
  • Official Dispatch No. 6666/BYT-MT dated August 16, 2021 of the Ministry of Health guiding the COVID-19 prevention and control at agencies and units;

IIG Vietnam would like to inform you that:

  • The SSAT scheduled for November 13th, 2021 in Ho Chi Minh City (test site: G304 – IIG HCM Branch) will be postponed.
  • EMA will send you follow-up information regarding your reservation.

Please contact us via email info@iigvietnam.edu.vn or hotline 1900 636 929 (during working hours) for support.

Sincerely!

IIG Vietnam

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”