Notice of TOEFL® Practice Online System Maintenance 28-29 August 2010 (EDT) – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
24/08/2010
Notice of TOEFL® Practice Online System Maintenance 28-29 August 2010 (EDT)

TOEFL® Practice Online will be performing a scheduled maintenance of its e-rater® scoring engine, which scores the writing section of the TOEFL Practice Online tests. The maintenance will occur from Saturday 28 August at 10:00 p.m. EDT through Sunday 29 August at 12:00 noon EDT.

Users will be able to take practice tests during the maintenance period, but they will not receive their writing scores immediately. Writing scores will be available within a few hours after the maintenance is completed. The Reading, Listening and Speaking scores are not affected.

We apologize for any inconvenience due to this maintenance. 

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”