IIG Vietnam enter cooperation agreement with Nothern Vocational College of Economics and Technique (NVCET) – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
24/06/2011
IIG Vietnam enter cooperation agreement with Nothern Vocational College of Economics and Technique (NVCET)

On June 23rd 2011, IIG Vietnam officially signed the cooperation agreement with Nothern Vocational College of Economics and Technique. Under the agreement, IIG Vietnam will coordinate with NVCET to implement international – standard IT test at the college.

Represent at the signing ceremony are Mr. Doan Hong Nam – IIG Vietnam’s President, Mr. Pham Van Trung – the college’s Rector and represatives of the college’s falcuties and departments and reporters as well. 

Mr. Doan Hong Nam – IIG Vietnam’s President addressing at the signing ceremony

Under the agreement, IIG Vietnam – the country representative of Certiport will cooperate with NVCET to implement and adminster the IT international standard – IC3 (Internet Computing Core Certification) – the international Certificate on basic computer and internet skills.


Mr. Doan Hong Nam – IIG Vietnam’s President and Mr. Pham Van Trung – the college’s Rector shook hands

Accordingly, IIG Vietnam will coordinate with NVCET to implement IC3 instead of the current basic computing training program for all NVCET students.

Besides, to help NVCET in standardizing IT teachers on international standard IT teaching method, IIG Vietnam will organize a training course for NVCET IT teachers. In addition, IIG Vietnam and Certiport experts will Vietnamize IC3 textbooks with a view to supporting NVCET in teaching and training students.

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”