Giới thiệu bài thi TOEIC re-designed – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
21/12/2009
Giới thiệu bài thi TOEIC re-designed

Bài thi TOEIC mới phản ánh kỳ vọng vươn tới sự hoàn thiện trong quá trình xây dựng các chương trình đánh giá giáo dục của ETS. Điều này rất phù hợp với những thay đổi đang diễn ra nhanh chóng trong xu thế toàn cầu hoá. Nhằm bắt kịp những sự thay đổi đó, bài thi TOEIC mới được thiết kế lại (re-designed) chú trọng tới phong cách tiếng Anh trong môi trường kinh doanh toàn cầu và các ngữ cảnh ngôn ngữ cụ thể. Chính vì vậy đòi hỏi người học phải có phương pháp tổng hợp và có khả năng nhận biết, tích hợp thông tin.

 

I. Giới thiệu bài thi TOEIC re-designed (TOEIC mới)

            Bài thi TOEIC mới phản phản ánh kỳ vọng vươn tới sự hoàn thiện trong quá trình xây dựng các chương trình đánh giá giáo dục của ETS. Điều này rất phù hợp với những thay đổi đang diễn ra nhanh chóng trong xu thế toàn cầu hóa. Nhằm bắt kịp những sự thay đổi đó, bài thi TOEIC mới được thiết kế lại (re-designed) chú trọng tới phong cách tiếng Anh trong môi trường kinh doanh toàn cầu và các ngữ cảnh ngôn ngữ cụ thể. Chính vì vậy đòi hỏi người học phải có phương pháp tổng hợp và có khả năng nhận biết, tích hợp thông tin.

Việc đánh giá khả năng ngôn ngữ trong bài thi TOEIC mới được cải tiến bằng hệ thống câu hỏi phản ánh các ngữ cảnh cụ thể trong môi trường làm việc quốc tế hiện đại. Không phải tất cả các câu hỏi đều thay đổi, trong một số tình huống, thí sinh có cơ hội chứng minh khả năng ngôn ngữ của mình bằng cách lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất với ngữ cảnh, nói một cách khác, bài thi sẽ đánh giá hiệu quả hơn phản ứng của thí sinh trong ngữ cảnh cụ thể tại nơi làm việc. Đây cũng chính là điểm vượt trội của bài thi TOEIC mới.

 Phần Nghe hiểu có 4 sự thay đổi chính:

  • Giảm số câu hỏi hình ảnh trong phần 1
  • Câu hỏi không chỉ được viết mà còn được đọc qua băng casset trong phần 3 (Hội thoại) và phần 4 (Cuộc nói chuyện ngắn)
  • Thay các câu hỏi riêng lẻ bằng nhóm các câu hỏi trong phần 3 (Hội thoại ngắn)
  • Sử dụng giọng đọc tiếng Anh với các ngữ điệu khác nhau, như: Anh – Mỹ, Anh – Anh, Anh – Canada và Anh – Úc. Những ngữ điệu  này xuất hiện không đáng kể nhưng chúng phản ánh những kiểu giọng tiếng Anh khác nhau của những người đã được đào tạo và sử dụng trong môi trường làm việc quốc tế. Với những thay đổi này, giá trị của TOEIC ngày càng được củng cố với vai trò là một Chương trình đánh giá khả năng giao tiếp trong môi trường quốc tế.
Phần Đọc hiểu có 3 sự thay đổi chính:
  • Lược bỏ các câu hỏi của phần 6 (Tìm lỗi trong câu)
  • Thêm loại câu hỏi Hoàn thành đoạn văn (Phần 6)
  • Gộp nhóm câu hỏi đọc hiểu dựa trên 2 đoạn văn có chủ đề liên quan (Phần 7)

Bảng so sánh Toeic và Toeic redesigned

 
TOEIC
TOEIC mới
Phần
Nghe hiểu
1
Câu hỏi hình ảnh: 20 câu
Câu hỏi hình ảnh:10 câu
2
Hỏi và trả lời: 30 câu
Hỏi và trả lời: 30 câu
3
Hội thoại ngắn: 30 câu (30 đoạn hội thoại, mỗi đoạn hội thoại có một câu hỏi tương ứng)
Hội thoại: 30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi)
4
Cuộc nói chuyện ngắn: 20 câu (có từ 6 đến 9 đoạn, tương ứng từ 2 đến 4 câu hỏi cho mỗi đoạn)
Cuộc nói chuyện ngắn: 30 câu hỏi (10 đoạn, mỗi đoạn có 3 câu hỏi)
 
Đọc hiểu
5
Hoàn thành câu: 40 câu
Hoàn thành câu: 40 câu
6
Tìm lỗi trong câu: 20 câu
Hoàn thành đoạn văn: 12 câu hỏi (gồm 4 đoạn văn, mỗi đoạn 3 câu hỏi tương ứng)
7
Đọc hiểu: 40 câu
Đọc hiểu: 48 câu (đoạn đơn: 28 câu, đoạn kép: 20 câu)

 Những thay đổi và tiện ích của bài thi Toeic Redesigned ( Toeic mới) so với bài thi Toeic cũ):

Ø Phần Nghe hiểu:
      Các câu hỏi trong phần nghe hiểu sẽ bao gồm vài đoạn nói chuyện dài hơn so với bài toeic cũ nhưng không phải là tất cả các đoạn nói chuyện đều dài hơn. Việc đưa ra các bài nói chuyện có độ dài ngắn khác nhau nhằm đánh giá một cách chính xác hơn khả năng nghe của thí sinh.
       Ngôn ngữ Tiếng Anh được phổ biến trên toàn cầu với nhiều loại ngữ điệu khác nhau. Để phản ánh tốt hơn thực tế này, bài thi mới sẽ xuất hiện cả giọng nói ở các quốc gia có Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức: Anh, Canada, Úc( và Niu zi lân) và Mỹ. Mỗi loại giọng sẽ được sử dụng trong 25% câu hỏi. Mục đích của việc đưa nhiều giọng nói của nhiều quốc gia vào bài thi Toeic mới là để làm cho bài kiểm tra gắn liền hơn nữa với các tình huống thực tế. Cụ thể:
Phần I (Câu hỏi hình ảnh) Bài thi Toeic cũ bao gồm 20 câu hỏi ứng với 20 hình khác nhau, trong khi đó bài thi Toeic mới giảm số câu hỏi ở phần này xuống còn 10 câu tương ứng với 10 hình ảnh khác nhau. Việc giảm số câu hỏi dành cho phần này cho phép bài thi mới phân phối thời gian tới các phần khác có thể đánh giá các kỹ năng của thí sinh một cách chính xác hơn.
Phần II (Hỏi và trả lời) Không thay đổi
Phần III (Hội thoại) Với bài thi Toeic cũ, chỉ có một câu hỏi tương ứng với mỗi bài hội thoại. Với bài thi Toeic mới thì số đoạn hội thoại được giảm xuống còn 10 đoạn với mỗi đoạn có 3 câu hỏi. Ở một khía cạnh nào đó, việc giảm số bài hội thoại trong phần này có thể giảm bớt sự quá tải đối với thí sinh và cũng phản ánh một cách chân thực hơn trong các ngữ cảnh hàng ngày khi mà không phải lúc nào mọi người cũng giao tiếp với nhau bằng các bài hội thoại ngắn.
Phần IV( Cuộc nói chuyện ngắn) Bài thi Toeic cũ có 20 câu hỏi trong khi đó số câu hỏi trong bài thi Toeic mới tăng lên là 30. Những thay đổi này nhằm tạo cơ hội cho cả những người có kỹ năng đọc tốt và cả những người có kỹ năng nói tốt. 

Ø Phần Đọc hiểu:

         Phần V( Hoàn thành câu): Không thay đổi
         Phần VI: Ở bài thi Toeic cũ thì đây là phần tìm lỗi trong câu. Tuy nhiên trải qua thời gian thì phần này cũng được cải cách lại. Bài thi Toeic mới lược bỏ các câu hỏi trong phần VI này xuống còn 12 câu, tương ứng với 4 đoạn văn. Mỗi đoạn văn bao gồm nhiều câu hoàn chỉnh. Trên thực tế, khi chúng ta đọc một câu văn nhiều khi chúng ta đoán ý nghĩa của một từ nào đó thông qua bối cảnh của câu văn đó hoặc bằng cách kết nối các thông tin từ các câu văn trước. Do đó, sử dụng các đoạn văn dài hơn trong các bài kiểm tra hoàn thành câu nhằm đánh giá khả năng kết nối thông tin giữa các câu với nhau.
         Phần VII(Đọc hiểu) Bài thi Toeic cũ có 40 câu hỏi là các đoạn đơn. Bài thi Toeic mới có 48 câu hỏi bao gồm 28 câu cho đoạn đơn và 20 câu cho đoạn kép. Ở phần này, một dạng bài thi mới được đưa ra đó là việc người thi phải đọc 2 bài văn có chủ đề liên quan và trả lời các câu hỏi. Trên thực tế, chúng ta thường phải đọc nhiều đoạn văn cùng một lúc và chúng ta phải kết nối các thông tin từ đó, do đó, phần này sẽ đo lường một cách chính xác và tin cậy hơn khả năng đọc hiểu của thí sinh. Ngoài ra, các đoạn đơn của bài thi Toeic mới cũng dài hơn một chút so với các đoạn đơn của bài thi Toeic cũ. Các đoạn văn dài hơn cho phép đánh giá một cách chính xác hơn mức độ thành thạo các kỹ năng của thí sinh.
Nhìn chung, bài thi TOEIC mới vẫn mang các đặc trưng giống bài thi TOEIC với thời gian thi, hình thức tổ chức thi và mức độ khó của đề thi không thay đổi. Thang điểm của bài thi TOEIC mới vẫn  giữ nguyên và điểm số của hai bài thi TOEIC và TOEIC mới hoàn toàn tương thích nhau.

Những thông số cơ bản nhất vẫn không thay đổi:

Thời gian thi: 2 giờ

         Ø Nghe hiểu: 45 phút

         Ø Đọc hiểu: 75 phút

Số lượng câu hỏi: 200 câu

         Ø       Nghe hiểu: 100 câu

         Ø       Đọc hiểu: 100 câu

Thí sinh sử dụng giấy và bút chỉ để làm bài

Mức độ khó của bài thi TOEIC không đổi

 Thang điểm TOEIC vẫn giữ nguyên

II. Thời gian, địa điểm, lệ phí bài thi Toeic Redesigned:

Từ ngày 1/7/2009. IIG Việt Nam bắt đầu giới thiệu bài thi TOEIC mới tại Việt Nam với dạng kết quả thông thường.

Bắt đầu từ 1/1/2010 bài thi TOEIC mới sẽ được áp dụng tại Việt Nam với dạng kết quả được phần tích chi tiết cho từng cá nhân.

 Với bài thi Toeic mới thí sinh sẽ nhận được báo cáo kết quả với các mục đã được ETS hoàn thiện hơn nhằm giúp thí sinh cụ thể hóa khả năng của mình trong mỗi phần. Ở cả hai phần nghe và đọc, điểm của thí sinh sẽ được phản ánh trong dải điểm rộng 5-495 của mỗi phần. Điểm mỗi phần của thí sinh sẽ được so sánh với một thang điểm cụ thể có thể đánh giá được các điểm mạnh của thí sinh. Ngoài ra, bản báo cáo kết quả còn đưa ra kiến nghị đánh giá mức độ thành thạo của thí sinh trong từng kỹ năng cụ thể thông qua việc áp dụng tỷ lệ 0-100% nhằm đánh giá sự hoàn thiện trong từng khả năng của thí sinh.

Dưới đây là một ví dụ về phiếu điểm TOEIC mới (Re-Designed) bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/1/2010 tại Việt Nam

Bài thi TOEIC re-designed sẽ được triển khai song song với bài thi TOEIC classic (TOEIC cũ) đến 30/06/2009. Bài thi TOEIC classic sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/07/2010

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”