Nhận phiếu điểm TOEFL Primary, TOEFL Junior ở đâu? – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
04/08/2021
Nhận phiếu điểm TOEFL Primary, TOEFL Junior ở đâu?

Nếu học sinh dự thi theo trường thì kết quả thi sẽ chỉ gửi về cho trường. Thí sinh sẽ nhận kết quả và phiểu điểm tại trường.

Nếu học sinh dự thi tại IIG Việt Nam, thí sinh sẽ nhận phiểu điểm tại IIG Việt Nam.

IIG Việt Nam sẽ không thông báo kết quả thi TOEFL Primary cho bất kỳ đơn vị nào khác.

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”