Khi nào được thi lại bài thi ACPro? – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
16/07/2021
Khi nào được thi lại bài thi ACPro?

Nếu thí sinh thi không đạt 1 môn thi thì phải đợi ít nhất 24h trước khi được thi lại môn thi đó.
• Nếu thí sinh thi không đạt môn đó lần thứ 2 trở đi thì thí sinh phải đợi 5 ngày trước khi được thi lại.
• Không giới hạn về số lần được phép thi lại một bài thi trong 1 năm.
• Nếu thí sinh đã thi đạt một bài thi, vẫn có quyền thi lại bài thi đó.

Tags

Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
IIG Việt Nam giới thiệu Group Facebook “Thẳng tiến vào Đại học với TOEFL ITP”