Khi nào được thi lại bài IC3? – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
16/07/2021
Khi nào được thi lại bài IC3?
  • Nếu thí sinh thi không đạt một trong 3 bài thi thành phần IC3 lần thứ nhất, thí sinh phải đợi 24 giờ trước khi được thi lại bài thi thành phần đó.
  • Nếu thí sinh thi không đạt cùng 1 bài thi thành phần lần thứ hai trở đi, thí sinh phải đợi 48 giờ trước khi được thi tiếp bài thi thành phần đó.
  • Thí sinh vẫn có thể thi ngay một bài thi thành phần khác ngay sau khi thi không đạt một bài thi thành phần. Ví dụ: Thí sinh không đạt bài thi thành phần Computing Fundamentals có thể được thi ngay bài thi thành phần Key Applications hoặc Living Online.

Tags

Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
IIG Việt Nam giới thiệu Group Facebook “Thẳng tiến vào Đại học với TOEFL ITP”