Dụng cụ được mang vào phòng thi CFA (lĩnh vực tài chính)? – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
04/08/2021
Dụng cụ được mang vào phòng thi CFA (lĩnh vực tài chính)?

A. Thí sinh phải để những thứ sau đây trên bàn thi:

1. Phiếu báo danh (Confirmation letter)

2. CMND hoặc Passport (còn hạn sử dụng)

3. Máy tính: Texas Instruments BAII Plus (hoặc Professional) hoặc Hewlett Packard 12C (bao gồm Platinum)

4. Bút chì (2B) cho kỳ thi cấp độ 1, 2 & 3 và bút đen cho kỳ thi cấp độ 3

B. Thí sinh có thể mang theo những thứ sau vào phòng thi (nếu cần):

1. Đồ chuốt viết chì

2. Pin của máy tính

3. Đồ bịt lỗ tai

Tags

Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
IIG Việt Nam giới thiệu Group Facebook “Thẳng tiến vào Đại học với TOEFL ITP”