Đổi lịch thi như thế nào? – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
15/07/2021
Đổi lịch thi như thế nào?

Thí sinh chỉ được đổi ngày thi tối đa 1 lần.

  • Thí sinh sẽ được đổi lịch thi trong thời hạn cho phép đến lịch thi đã được mở và còn trống tại địa điểm thí sinh đã đăng ký lịch thi ban đầu.
    Lệ phí đổi thi: 50% lệ phí thi
    Thời hạn đổi ngày thi:
  • Nếu thí sinh đăng ký thi tại IIG: thí sinh đến văn phòng IIG đăng ký đổi ngày thi của mình, trước ngày thi 5 ngày làm việc.
  • Nếu thí sinh đăng ký tại địa điểm Test Site chính thức của IIG Việt Nam: Thí sinh vui lòng liên hệ trực tiếp đến Test site để biết thêm chi tiết về lịch đổi ngày thi. Test site phản hồi việc đổi lịch thi của thí sinh với IIG Việt Nam ít nhất 10 ngày làm việc trước khi thi.
    Lưu ý:
  • Thí sinh sẽ được đổi lịch thi sang ngày thi khác đã mở và còn trống tại địa điểm thí sinh đã đăng ký lịch thi ban đầu.

Tags

Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
IIG Việt Nam giới thiệu Group Facebook “Thẳng tiến vào Đại học với TOEFL ITP”