Cách phúc khảo lại điểm thi GRE? – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
04/08/2021
Cách phúc khảo lại điểm thi GRE?

ETS chỉ hỗ trợ phúc khảo phần thi Nói và Viết.

Thí sinh có thể gửi yêu cầu phúc khảo trong vòng 30 ngày kể từ ngày thi. Thí sinh sẽ không được phúc khảo nếu thí sinh đã có yêu cầu gửi điểm về trường.

Lệ phí phúc khảo:

  • Phúc khảo riêng Nói hoặc Viết: 80$
  • Phúc khảo cả 2 phần thi: 160$

Kết  quả phúc khảo sẽ được thông báo sau 3 tuần kể từ thời điểm nhận được yêu cầu và lệ phí.

Tags

Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
IIG Việt Nam giới thiệu Group Facebook “Thẳng tiến vào Đại học với TOEFL ITP”