Thông tin khoá học MOS – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
15/01/2016
Thông tin khoá học MOS

Tại Hà Nội

STT

NỘI DUNG

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

(08 buổi đào tạo và 01 buổi đánh giá online)

1

MOS EXCEL

 

– Ngày 22 tháng 02 năm 2016

– Thời lượng khóa học: 24 giờ

– Thời gian học: Thứ 2, 4, 6 từ 18:00 – 21:00

 

2

MOS WORD

 

– Ngày 27 tháng 02 năm 2016

– Thời lượng khóa học: 24 giờ

– Thời gian học: Thứ 3, 5, 7 từ 18:00 – 21:00

 

Tại TP Hồ Chí Minh

STT

NỘI DUNG

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

(08 buổi đào tạo và 01 buổi đánh giá online) 

1

MOS POWER POINT

 

– Ngày 22 Tháng 2/2016

– Thời lượng khóa học: 24h

– Học các buổi tối: 2,4,6  từ 18h00 – 21h00

 

2

 

MOS WORD

 

– Ngày 25 Tháng 2/2016

– Thời lượng khóa học: 24h

– Học các buổi tối: 3,5,7 từ 18h00 – 21h00

 

3

MOS Excel

 

– Ngày 14 Tháng 3/2016

– Thời lượng khóa học: 24h

– Học các buổi tối: 2,4,6 từ 18h00 – 21h00

 

Tags

MOS
hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”