Thông Báo Thay Đổi Mức Tối Thiểu Quy Đổi Điểm Bài Thi TOEFL ITP Sang Trình Độ A2 Khung Tham Chiếu Trình Độ Ngoại Ngữ Chung Châu Âu (CEFR) – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
16/12/2019
Thông Báo Thay Đổi Mức Tối Thiểu Quy Đổi Điểm Bài Thi TOEFL ITP Sang Trình Độ A2 Khung Tham Chiếu Trình Độ Ngoại Ngữ Chung Châu Âu (CEFR)

Thông báo của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) về việc thay đổi mức tối thiểu quy đổi điểm bài thi TOEFL ITP sang trình độ A2 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR)

Kính gửi Quý khách hàng,

Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, đại diện chính thức của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar xin thông báo, theo khuyến cáo của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS về mức tối thiểu quy đổi điểm bài thi TOEFL ITP sang trình độ A2 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu, kể từ ngày 1/1/2020, tại Việt Nam điểm bài thi TOEFL ITP tối thiểu để đạt trình độ A2 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu là 360. Theo đó mức điểm tối thiểu để đạt trình độ A2 được nâng từ 337 điểm lên 360 điểm.

Trân trọng thông báo!

Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
IIG Việt Nam giới thiệu Group Facebook “Thẳng tiến vào Đại học với TOEFL ITP”