Thông báo một số thay đổi trong dịch vụ cung cấp giai đoạn tập huấn nội bộ của IIG Việt Nam – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
28/04/2018
Thông báo một số thay đổi trong dịch vụ cung cấp giai đoạn tập huấn nội bộ của IIG Việt Nam

  Kính gửi Quý khách hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh,

    Do có lịch tập huấn nội bộ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, IIG Việt Nam xin thông báo một số thay đổi đối với các dịch vụ cung cấp tới khách hàng trong thời gian diễn ra sự kiện như sau:

** Tại Hà Nội:

–   Lịch trả kết quả thay đổi trong những ngày diễn ra tập huấn như sau:

Ngày thiNgày trả kết quả
22/06/201804/07/2018
24/06/201805/07/2018
25/06/201806/07/2018
26/06/201807/07/2018
27/06/201809/07/2018
28/06/201809/07/2018
29/06/201810/07/2018
30/06/201810/07/2018

–   Các dịch vụ khác liên quan đến việc đăng ký thi hoặc chuyển/ hủy lịch thi vẫn được cung cấp như thường lệ.

** Tại TP. Hồ Chí Minh:

–    Lịch trả kết quả thay đổi trong những ngày diễn ra tập huấn như sau:

Ngày thiNgày trả kết quả
22/06/201804/07/2018
23/06/201805/07/2018
24/06/201806/07/2018
25,26/06/201807/07/2018
27/06/201809/07/2018
28/06/201810/07/2018
29/06/201811/07/2018
30/06/201812/07/2018
01/07/201813/07/2018
02/07/2018Lịch trả KQ như bình thường

IIG Việt Nam tạm ngừng tiếp nhận đăng ký thi từ ngày 29/06/2018 đến 12h trưa ngày 02/07/2018.

–  Các dịch vụ chuyển/ hủy lịch thi vẫn được cung cấp như thường lệ.


          Dear Valuable Customers in Hanoi and Ho Chi Minh city,

   Due to IIG Vietnam’s internal training schedule, we would like to announce some changes in our provided services as following:

** In Hanoi:

–  Test results from June 22nd, 2018 to June 30th, 2018 will be provided as scheduled below:

 
Test dateTest results available
22/06/201804/07/2018
24/06/201805/07/2018
25/06/201806/07/2018
26/06/201807/07/2018
27/06/201809/07/2018
28/06/201809/07/2018
29/06/201810/07/2018
30/06/201810/07/2018

** In Ho Chi Minh city:

Test results from June 22nd, 2018 to July 02nd, 2018 will be provided as scheduled below:

Test dateTest results available
22/06/201804/07/2018
23/06/201805/07/2018
24/06/201806/07/2018
25,26/06/201807/07/2018
27/06/201809/07/2018
28/06/201810/07/2018
29/06/201811/07/2018
30/06/201812/07/2018
01/07/201813/07/2018
02/07/2018As normal

–   Our test registration service will not be provided from June 29th, 2018 to 12pm July 02nd, 2018.

–   Other services related to test date change or cancellation will remain as usual.

Thank you!

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”