Thể lệ cuộc thi TOEFL Primary Challenge dành cho học sinh Tiểu học tại Hải Phòng – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
05/03/2017
Thể lệ cuộc thi TOEFL Primary Challenge dành cho học sinh Tiểu học tại Hải Phòng

1. Giới thiệu:
Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2016-2017 dành cho học sinh Tiểu học là cuộc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành riêng cho học sinh bậc Tiểu học. Đây là cuộc thi sử dụng các bài thi quốc tế là TOEFL Primary và TOEFL Junior của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) để làm tiêu chuẩn đánh giá các thí sinh tham dự. Sau cuộc thi, các thí sinh được cấp Phiếu điểm có giá trị toàn cầu công nhận năng lực sử dụng Tiếng Anh của người tham dự.

2. Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2016 – 2017 được tổ chức tại Hải Phòng bởi hai đơn vị:

  • Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng;
  • Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – Đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam.

3. Đối tượng dự thi:
Học sinh Tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5 (năm học 2016-2017) đăng ký trên tinh thần tự nguyện. Trong đó, thí sinh sẽ được đặc cách miễn thi Vòng sơ loại (Vòng 1), vào thẳng Vòng chung kết thành phố (Vòng 2) nếu đạt một trong các điều kiện sau:

  • Điều kiện 1: Thí sinh đã dự thi Vòng 1 cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2015 – 2016 và đạt từ 70/100 điểm trở lên.
  • Điều kiện 2: Thí sinh đã sở hữu phiếu điểm TOEFL Primary Step 1 đạt từ 3 Sao trở lên cho mỗi kĩ năng hoặc Toefl Primary Step 2 đạt từ 2 Huy hiệu trở lên cho mỗi kĩ năng.

4. Nội dung tổ chức cuộc thi:
4.1 Lịch trình tổ chức thi: Cuộc thi bao gồm 03 vòng với lịch trình dự kiến như sau:


Vòng thi
Vòng Sơ loại (dự kiến):
26/02/2017
Vòng Chung kết thành phố (dự kiến):
09/04/2017
Vòng Chung kết quốc gia (dự kiến):
23/04/2017
Tổng kết và trao giải (dự kiến):
Tháng 5/2017
Nội dung thiThi tiếng Anh sơ loại (trên giấy)Thi bài thi TOEFL Primary cấp độ 2 (trên giấy)Thi bài thi TOEFL Junior (trên giấy)Theo thông báo của BTC
Địa điểmTại các trường đăng cai địa điểmTại các trường đăng cai địa điểmTại các trường đăng cai địa điểmTheo thông báo của BTC

4.2 Nội dung chi tiết các vòng thi:
4.2.1 Vòng Sơ loại (Vòng 1): Thi bài thi tiếng Anh do các chuyên gia của ETS thiết kế;
– Cấu trúc bài thi:Gồm 39 câu, thi trong vòng 30 phút, (không kể thời gian làm thủ tục);
– Hình thức thi: Thi trên giấy;    
– Đối tượng dự thi:Như đã nêu tại mục 3;
– Lệ phí thi:BTC hỗ trợ 100% lệ phí thi;
– Thời gian dự kiến thi:26/02/2017 (chủ nhật);
– Hạn đăng ký:20/02/2017;
– Kết quả : Vòng 1 sẽ được thông báo dự kiến sau 10 ngày làm việckể từ ngày thi cuối cùng.

4.2.2 Vòng chung kết thành phố (Vòng 2): 
Thi bài thi TOEFL Primary cấp độ 2;
– Cấu trúc bài thi: Gồm 72 câu, thi trong vòng 60 phút (không kể thời gian làm thủ tục);
– Hình thức thi: Thi trên giấy;
– Đối tượng dự thi:

  • Thí sinh tham gia Vòng 1 đạt 50/100 điểm trở lên, hoặc;
  • Thí sinh đủ điều kiện miễn thi Vòng 1 đã nêu tại mục 3.

– Lệ phí thi:590.000 VND/thí sinh.
– Thời gian dự kiến thi: 09/04/2017 (chủ nhật);
– Hạn đăng ký và đóng lệ phí: 03/04/2017;
– Kết quả :

  • Vòng 2 sẽ được thông báo dự kiến sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi cuối cùng.
  • Tất cả các thí sinh tham dự Vòng 2 đều được nhận Phiếu điểm TOEFL Primary có giá trị quốc tế do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp; sau 15 ngày làm việc kể từ ngày thi cuối cùng BTC sẽ công bố cách thức nhận Phiếu điểm trên website của BTC.

4.2.3 Vòng chung kết quốc gia (Vòng 3): Thi bài thi TOEFL Junior;
– Cấu trúc bài thi: Gồm 126 câu hỏi, thi trong 115 phút (không kể thời gian làm thủ tục);
– Hình thức thi: Thi trên giấy;
– Đối tượng dự thi: 50 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng 2;
– Lệ phí thi: BTC tài trợ 100% lệ phí thi;
– Thời gian dự kiến thi: 23/04/2017 (Chủ Nhật);
– Kết quả:

  • Vòng 3 sẽ được thông báo dự kiến sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi cuối cùng
  • Tất cả các thí sinh tham dự Vòng 3 đều được nhận Phiếu điểm TOEFL Junior có giá trị quốc tế do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp; sau 15 ngày làm việc kể từ ngày thi cuối cùng BTC sẽ công bố cách thức nhận Phiếu điểm trên website của BTC.

Lưu ýNếu thí sinh đã đăng ký và nộp lệ phí tham dự cuộc thi nhưng vì một lý do bất khả kháng không thể tham gia dự thi Vòng 2 theo thời gian do BTC đưa ra, thí sinhcó thể được chuyển ngày thi TOEFL Primary theo lịch thi bổ sung của BTC; thí sinh tham gia thi sẽ nhận Phiếu điểm của ETS cấp (kết quả thi này sẽ không được tính vào kết quả của cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2016-2017 và các thí sinh không tham gia dự thi TOEFL Primary theo lịch bổ sung sẽ không được hoàn lại lệ phí thi). 
BTC cuộc thi sẽ thông báo các thông tin về cuộc thi thông qua: Website: www.toefl.com.vn và www.iigvietnam.com

5. Cách thức đăng ký tham dự:

5.1 Cách thức đăng ký dự thi Vòng Sơ loại (Vòng 1):
Đăng ký tại trường nơi thí sinh theo học
 Bước 1: Thí sinh đăng ký tham gia dự thi tại trườngnơi thí sinh đang theo học;
– Bước 2: Trường tổng hợp danh sách (theo mẫu đính kèm) và gửi về Phòng Giáo dục Quận/ huyện, bao gồm:
+) 01 bản danh sách đăng ký dự thi Vòng 1 (bản mềm) .
+) 01 bản danh sách đăng ký dự thi Vòng 1 (bản in có đóng dấu).
– Bước 3: Phòng Giáo dục Quận/ huyện tập hợp danh sách theo mẫu (bản cứng và bản mềm) chuyển về Sở Giáo dục & Đào tạoThành phố;
– Bước 4: Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố tổng hợp danh sách thí sinh dự thi Vòng 1 gửi về cho BTC, bao gồm:
+) 01 bản danh sách đăng ký dự thi Vòng 1 (bản mềm) tới email toefl.hn@133.240
+) 01 bản danh sách đăng ký dự thi Vòng 1 (bản in có đóng dấu).
Hạn đăng ký: Thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi tại nhà trường muộn nhất là ngày 20/02/2017.

5.2 Cách thức đăng ký tham dự Vòng Chung kết thành phố (Vòng 2):

ĐĂNG KÍ TẠI TRƯỜNG NƠI THÍ SINH THEO HỌC
 Bước 1: Thí sinh đăng ký tham gia dự thi tại trườngnơi thí sinh đang theo học;
– Bước 2: Trường tổng hợp danh sách (theo mẫu đính kèm) và gửi về Phòng Giáo dục Quận/ huyện, bao gồm:
+) 01 bản danh sách đăng ký dự thi Vòng 1 (bản mềm).
+) 01 bản danh sách đăng ký dự thi Vòng 1 (bản in có đóng dấu).
– Bước 3: Phòng Giáo dục Quận/ huyện tập hợp danh sách theo mẫu (bản cứng và bản mềm) chuyển về Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố;
– Bước 4: Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố tổng hợp danh sách thí sinh dự thi Vòng 1 gửi về cho BTC, bao gồm:
+) 01 bản danh sách đăng ký dự thi Vòng 1 (bản mềm) tới email toefl.hn@133.240
+) 01 bản danh sách đăng ký dự thi Vòng 1 (bản in có đóng dấu).
CÁCH ĐÓNG LỆ PHÍ THI
Cách 1:
Thí sinh nộp lệ phí thi cho trường, trường tổng hợp và gửi lệ phí cho Phòng Giáo dục quận/huyện, Phòng Giáo dục gửi trực tiếp hoặc chuyển khoản đến BTC theo thông tin sau:

  • Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
  • Số TK: 86016688
  • Mở tại: VP Bank – PGD Quan Hoa – CN Thăng Long – Hà Nội
  • Địa chỉ: 299 Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Nội dung chuyển khoản: TOEFL PRIMARY HAI PHONG (TÊN PHÒNG GD)_(TỔNG SỐ THÍ SINH ĐÓNG TIỀN)_(TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CỦA NGƯỜI NỘP TIỀN)

(Ví dụ: TOEFL PRIMARY HAI PHONG_KIEN AN_500 NGUYEN VAN A_0912345678)
Cách 2:
Thí sinh nộp lệ phí thi cho trường, trường gửi lệ phí trực tiếp hoặc chuyển khoản đến BTC theo thông tin sau:

  • Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
  • Số TK: 86016688
  • Mở tại: VP Bank – PGD Quan Hoa – CN Thăng Long – Hà Nội
  • Địa chỉ: 299 Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Nội dung chuyển khoản: TOEFL PRIMARY HAI PHONG (TÊN PHÒNG GD)_(TỔNG SỐ THÍ SINH ĐÓNG TIỀN)_(TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CỦA NGƯỜI NỘP TIỀN)

(Ví dụ: TOEFL PRIMARY HAI PHONG_KIEN AN_500 NGUYEN VAN A_0912345678)
Cách 3:
Thí sinh nộp lệ phí trực tiếp hoặc chuyển khoản đến BTC theo thông tin sau:

  • Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
  • Số TK: 86016688
  • Mở tại: VP Bank – PGD Quan Hoa – CN Thăng Long – Hà Nội
  • Địa chỉ: 299 Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Nội dung chuyển khoản: TOEFL PRIMARY HAI PHONG (TÊN TRƯỜNG)_(TÊN THÍ SINH ĐÓNG TIỀN)_(NGÀY THÁNG NĂM SINH)_(TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CỦA NGƯỜI NỘP TIỀN)

(Ví dụ: TOEFL PRIMARY HAI PHONG_THAI PHIEN_NGUYEN MAI ANH_24082008_ NGUYEN VAN A_0912345678)
Hạn đăng ký: Thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi tại nhà trường muộn nhất là ngày 03/04/2016.
Lưu ý: Đối với các thí sinh đủ điều kiện miễn thi Vòng 1, khi đăng ký phải xuất trình Phiếu điểm TOEFL Primary còn hiệu lực hoặc cung cấp số báo danh (SBD) tại cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2015-2016.

6. Giấy tờ tham dự cuộc thi:

– Thí sinh dự thi mang theo Phiếu Dự thi
– Trong trường hợp thí sinh không có Phiếu Dự Thi, thí sinh mang theo 01 trong các giấy tờ tùy thân: Bản photo giấy khai sinh/hộ chiếu (không cần công chứng) hoặc xác nhận của nhà trường.
– TOEFL Primary Challenge 2016-2017 là một cuộc thi theo tiêu chuẩn quốc tế nên các thí sinh tham gia dự thi không được mang theo bút chì, giấy nháp hoặc bất cứ tài liệu, thiết bị tin học, viễn thông như: Điện thoại di động, máy nhắn tin, thiết bị sao lưu… vào phòng thi (BTC sẽ cung cấp bút chì cho thí sinh).

7. Cơ cấu giải thưởng:

7.1 Cách thức bình xét và trao giải:
7.1.1 Đối với giải cá nhân:
– Giải được xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, xếp lần lượt theo kết quả Vòng 3, đến kết quả Vòng 2 và cuối cùng là kết quả Vòng 1 của thí sinh dự thi;
– Trong trường hợp số lượng thí sinh có điểm bằng nhau trong cả ba vòng thi và cùng đạt tiêu chí xét giải nhiều hơn cơ cấu giải thưởng quy định thì BTC sẽ trao các giải đồng hạng. Giá trị giải thưởng sẽ dựa trên tổng giá trị giải thưởng theo cơ cấu đã quy định trước đó và chia đều cho các thí sinh đạt giải.

7.1.2 Đối với giải tập thể:

– Giải Tập thể được xét theo số lượng các thí sinh đạt giải cá nhân của từng đơn vị, tiếp theo là số lượng và kết quả dự thi của các thí sinh được xét lần lượt từ Vòng 2 xuống Vòng 1.

7.2 Cơ cấu Giải thưởng:

7.2.1 Giải Cá nhân khu vực tại Hải Phòng:
– 01 Giải Nhất; 01 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 17 Giải Khuyến Khích

7.2.2 Giải Cá nhân mỗi khối tại Hải Phòng
 :
– 03 Giải Nhất theo Khối cho những học sinh đạt thành tích cao nhất mỗi khối 3, 4, 5 tại Hải Phòng;

7.2.3 Giải Cá nhân Quốc gia

– Kết quả Vòng 3 của Hải Phòng sẽ được đưa ra so sánh với kết quả Vòng 3 của các tỉnh thành trên cả nước để tranh Giải Nhất, Giải Nhì và Giải Ba Toàn quốc.

7.2.4
 Giải Tập thể tại Hải Phòng
– 05 Trường  đạt thành  tích xuất sắc nhất trong cuộc thi sẽ được nhận kỷ niệm chương và giấy khen của BTC;.
Một số lưu ý với các Thí sinh tham gia dự thi Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2016-2017 

  • Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2016-2017 là cuộc thi dành riêng cho học sinh Tiểu học (từ lớp 3 đến lớp 5). Các thí sinh không thuộc các khối lớp trên sẽ không đủ điều kiện tham gia dự thi.
  • Thông tin đăng ký của thí sinh phải đảm bảo tính chính xác. Trong trường hợp thông tin có sai sót, BTC có thể huỷ bỏ kết quả thi của thí sinh. Các thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin của mình trên danh sách dự thi và thông báo cho BTC về những thông tin bị sai lệch.
  • Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước Ca thi chính thức của mình 30 phút. Các thí sinh cần đọc kỹ giờ thi ca thi của mình. Trong trường hợp thí sinh đến sai giờ thi, ca thi đã thực hiện thì thí sinh sẽ không được tham gia dự thi.
  • Đối với các thí sinh không tham dự Lễ Tổng kết và trao giải theo quy định của BTC, các thí sinh có thể liên hệ để nhận giải thưởng tại văn phòng của IIG Việt Nam. Giải thưởng của Cuộc thi sẽ được phát trong vòng 2 tháng tính từ ngày tổ chức Lễ Tổng kết Cuộc thi. Nếu thí sinh không đến nhận giải trong thời gian quy định, giải thưởng sẽ không còn giá trị hiệu lực. Tất cả mọi bổ sung, thay đổi và điều chỉnh có liên quan đến giải thưởng (tiền mặt, quà tặng, giấy khen và phiếu điểm) cần phải gửi đến BTC trước thời hạn 2 tháng, sau thời gian đó, BTC sẽ không giải quyết các trường hợp điều chỉnh nói trên.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, nếu có vấn đề phát sinh ngoài ý muốn thì quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”