Đại học Thương Mại ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016 – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
05/11/2016
Đại học Thương Mại ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016

Tháng 11/2016, Trường Đại học Thương Mại chính thức công bố quyết định về việc Ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016. Theo đó, sinh viên để được xét tốt nghiệp cần đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn TOEIC hoặc TOEFL với mức tương đương tối thiểu trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Đại học Thương Mại tiếp tục là một trong hơn 130 trường đại học trên toàn quốc áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ Tiếng Anh bằng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEIC, TOEFL.

Đối với sinh viên các ngành không chuyên tiếng Anh, sinh viên cần sở hữu chứng chỉ quốc tế tiếng Anh đạt mức 450 điểm TOEIC và 45 điểm TOEFL iBT. Đối với sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, nhà trường công nhận đạt chuẩn đầu ra khi sinh viên đáp ứng được trình độ tiếng Anh 800 điểm TOEIC và 90 điểm TOEFL iBT, tương đương trình độ bậc 5 theo Khung nặng lưc Ngoại ngữ Việt Nam.

TOEFL ITP, TOEFL iBT và TOEIC là những bài thi đánh giá chính xác năng lực sử dụng tiếng Anh của người dùng trong môi trường làm việc và môi trường học thuật. Các bài thi được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS. Tại Việt Nam, IIG Việt Nam là đại diện chính thức và duy nhất được ủy quyền bởi ETS.

Việc áp dụng chuẩn tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên đại học hệ chính quy tại ĐH Thương Mại được thực hiện ngay từ quá trình tổ chức kiểm tra trình độ và tổ chức lớp học phần. Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra định kì để làm căn cứ phân loại, đồng thời bố trí lớp học và đưa ra chương trình học phù hợp hỗ trợ từng đối tượng sinh viên. Trong xu thế hội nhập quốc tế và yêu cầu ngoại ngữ ngày càng cao từ các doanh nghiệp, việc chuẩn hóa trình độ bằng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEIC, TOEFL ngay từ trong nhà trường là bước đi chủ động và đúng đắn, không chỉ tạo động lực cho sinh viên học tập và phấn đấu đạt chuẩn mà còn tạo lợi thế cạnh tranh cho các em trong quá trình tìm việc và định hướng sự nghiệp sau này.

Tags

TOEFL TOEIC
hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”