Bước tiến mới của Trung tâm Phát triển Nguồn lực Ngoại ngữ (CFORD) – ĐH Thái Nguyên – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
15/08/2014
Bước tiến mới của Trung tâm Phát triển Nguồn lực Ngoại ngữ (CFORD) – ĐH Thái Nguyên

Thái Nguyên ngày 14/8/2014, Trung tâm Phát triển Nguồn lực Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên (CFORD) đã chính thức trở thành Trung tâm Khảo thí được ủy quyền bởi IIG Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến quảng bá, cung cấp, đăng ký và hỗ trợ tổ chức thi bài thi TOEIC tại Thái Nguyên trong thời gian 2 năm từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2016. Chứng nhận Trung tâm Khảo thí TOEIC đã được Ông Đoàn Hồng Nam – Chủ tịch IIG Việt Nam trao tới GS.TS. Đặng Kim Vui – Giám đốc Đại học Thái Nguyên tại văn phòng trường.

 

Ông Đoàn Hồng Nam – Chủ tịch IIG Việt Nam trao Chứng nhận Trung tâm Khảo thí TOEIC cho GS.TS.Đặng Kim Vui – Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Trung tâm Phát triển Nguồn lực Ngoại ngữ (CFORD) trực thuộc Đại học Thái Nguyên là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí, đảm bảo việc chuẩn hóa và phát triển nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ cao, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Đại học Thái Nguyên.

 

Là một trong 8 trung tâm xuất sắc theo đề xuất của Bộ phận thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, CFORD đã và đang có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ của các cá nhân khu vực Trung du và miền núi phía bắc Viêt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. CFORD đã huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế để phục vụ cho các mục tiêu đào tạo của mình. Hiện tại, CFORD cung cấp đa dạng các chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế như các khóa bồi dưỡng tiếng Anh ngắn hạn nâng cao kỹ năng cũng như phục vụ thi cấp chứng chỉ trong nước và quốc tế, các khóa kỹ năng mềm, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và nghiệp vụ làm việc quốc tế, các chương trình trao đổi nguồn nhân lực quốc tế cũng như cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập và làm việc trong môi trường đa văn hóa…

Từ nhiều năm nay, CFORD đã có kinh nghiệm cung cấp một số bài khảo thí tiếng Anh tại khu vực Thái Nguyên và miền núi phía Bắc. Dựa trên những nỗ lực và thành quả của CFORD và Đại học Thái Nguyên trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, cũng như để đáp ứng nhu cầu và phục vụ tốt hơn người học tiếng Anh tại khu vực này, IIG Việt Nam đã quyết định lựa chọn CFORD trở thành Trung tâm Khảo thí TOEIC tiếp theo tại Thái Nguyên.

 

Việc CFORD trở thành Trung tâm Khảo thí cung cấp bài thi TOEIC sẽ tạo điều kiện cho sinh viên của Đại học Thái Nguyên, cũng như các học sinh, sinh viên và người học tiếng Anh nói chung trong khu vực có cơ hội thi TOEIC một cách thuận tiện và nhanh chóng, để sở hữu chứng chỉ quốc tế hàng đầu đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế – công cụ đắc lực hỗ trợ hoàn thành các mục tiêu học tập và nghề nghiệp.

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: TOEFL ITP – “Bệ phóng mùa thi”