Bài thi TOEIC mới (TOEIC Re-Designed)chính thức được áp dụng từ 1/7/2009 – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
01/04/2009
Bài thi TOEIC mới (TOEIC Re-Designed)chính thức được áp dụng từ 1/7/2009

Đây là thông báo chính thức đã được công ty IIG Việt Nam công bố vào ngày 1/4/2009.

Trong thời gian  từ 1/7/2009 cho đến hết 31/12/2009 cả hai bài thi TOEIC (Classic) và TOEIC mới (Re-designed) sẽ được tổ chức song song và có giá trị như nhau. Để giúp các thí sinh làm quen với bài thi TOEIC mới, IIG Việt Nam sẽ giới thiệu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai bài thi TOEIC (Classic) và TOEIC mới (Re-designed).

Nhìn chung, bài thi TOEIC mới vẫn mang các đặc trưng giống bài thi TOEIC với thời gian thi, hình thức tổ chức thi và mức độ khó của đề thi không thay đổi. Thang điểm của bài thi TOEIC mới vẫn giữ nguyên và điểm số của hai bài thi TOEIC và TOEIC mới hoàn toàn tương thích nhau.

Việc đánh giá khả năng ngôn ngữ trong bài thi TOEIC mới được cải tiến bằng hệ thống câu hỏi phản ánh các ngữ cảnh cụ thể trong môi trường làm việc quốc tế hiện đại. Không phải tất cả các câu hỏi đều thay đổi, trong một số tình huống, thí sinh có cơ hội chứng minh khả năng ngôn ngữ của mình bằng cách lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất với ngữ cảnh, nói một cách khác, bài thi sẽ đánh giá tốt hơn phản ứng của thí sinh trong ngữ cảnh cụ thể tại nơi làm việc. Đây cũng chính là điểm vượt trội của bài thi TOEIC mới.

 

Phần Nghe hiểu có 4 sự thay đổi chính:

·     Giảm số câu hỏi hình ảnh trong phần 1

·     Câu hỏi không chỉ được viết mà còn được đọc qua băng casset trong phần 3 (Hội thoại) và phần 4 (Cuộc nói chuyện ngắn)

·     Thay các câu hỏi riêng lẻ bằng nhóm các câu hỏi trong phần 3 (Hội thoại ngắn)

·     Sử dụng giọng đọc tiếng Anh với các ngữ âm khác nhau, như: Anh – Mỹ, Anh – Anh, Anh – Canada và Anh – Úc. Những ngữ âm này xuất hiện không đáng kể nhưng chúng phản ánh những kiểu giọng tiếng Anh khác nhau đã được đào tạo và sử dụng trong môi trường làm việc quốc tế. Với những thay đổi này,  giá trị của TOEIC ngày càng được củng cố với vai trò là một Chương trình đánh giá khả năng giao tiếp trong môi trường quốc tế.

 

Phần Đọc hiểu có 3 sự thay đổi chính:

·     Lược bỏ các câu hỏi của phần 6 (Tìm lỗi trong câu)

·     Thêm loại câu hỏi Hoàn thành đoạn văn (Phần 6)

·     Gộp nhóm câu hỏi đọc hiểu dựa trên 2 đoạn văn có chủ đề liên quan (Phần 7)

 

 

TOEIC

TOEICmới

Phần

Nghe hiểu

1

Câu hỏi hình ảnh: 20 câu

Câu hỏi hình ảnh:10 câu

2

Hỏi và trả lời: 30 câu

Hỏi và trả lời: 30 câu

3

Hội thoại ngắn: 30 câu (30 đoạn hội thoại, mỗi đoạn hội thoại có một câu hỏi tương ứng)

Hội thoại: 30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi)

4

Cuộc nói chuyện ngắn: 20 câu (có từ 6 đến 9 đoạn, tương ứng từ 2 đến 4 câu hỏi cho mỗi đoạn)

Cuộc nói chuyện ngắn: 30 câu hỏi (10 đoạn, mỗi đoạn có 3 câu hỏi)

 

Đọc hiểu

5

Hoàn thành câu: 40 câu

Hoàn thành câu: 40 câu

6

Tìm lỗi trong câu: 20 câu

Hoàn thành đoạn văn: 12 câu hỏi (gồm 4 đoạn văn, mỗi đoạn 3 câu hỏi tương ứng)

7

Đọc hiểu: 40 câu

Đọc hiểu: 48 câu (đoạn đơn: 28 câu, đoạn kép: 20 câu)

 

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”