Chi tiết tin tức
05/07/2021
Thông báo điều chỉnh Quy định về Chuyển/Hủy Lịch thi

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – Đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar xin thông báo: Quy định về Đổi/Hủy Lịch thi các bài thi tiếng Anh và Tin học văn phòng mới nhất như sau:

A. Đối với các bài thi tiếng Anh

1.       QUY ĐỊNH CHUYỂN LỊCH THI:

  • Thí sinh chỉ được chuyển lịch thi tối đa 01 lần
  • Lệ phí chuyển lịch thi: 50% lệ phí thi
  • Thời hạn chuyển lịch thi: Trước ngày thi tối thiểu 05 ngày làm việc

* Lưu ý:

– Thí sinh sẽ được chuyển lịch thi trong thời hạn cho phép đến lịch thi đã được mở và còn trống tại địa điểm thí sinh đã đăng ký lịch thi ban đầu;

– Đối với thủ tục đăng ký chuyển lịch thi, thí sinh có thể viết giấy ủy quyền theo mẫu và ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục chuyển lịch thi. Người được ủy quyền cần mang theo CMND/ CCCD/ HC của người được ủy quyền, giấy ủy quyền, Phiếu đăng ký dự thi.

2.       QUY ĐỊNH HỦY LỊCH THI:

  • Thời hạn hủy lịch thi:

Đối với các thí sinh đăng ký tại các văn phòng IIG Việt Nam, thời hạn đăng ký hủy lịch thi tối thiểu là 05 ngày làm việc trước ngày thi.

  • Lệ phí hủy lịch thi: Các thí sinh đăng ký hủy lịch thi đúng hạn sẽ được hoàn trả 50% lệ phí thi. Các thí sinh bỏ thi vào ngày thi hoặc đăng ký hủy lịch thi muộn hơn thời hạn quy định sẽ không được hoàn trả lệ phí.

* Lưu ý:

– Đối với thủ tục hủy đăng ký thi, thí sinh có thể viết giấy ủy quyền theo mẫu và ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục hủy ngày thi. Người được ủy quyền cần mang theo CMND/ CCCD/ HC của người được ủy quyền, giấy ủy quyền, Phiếu đăng ký dự thi.

B. Đối với các bài thi Tin học quốc tế

1.       QUY ĐỊNH ĐỔI LỊCH THI:

  • Thí sinh chỉ được đổi lịch thi tối đa 01 lần
  • Lệ phí đổi lịch thi: 50% lệ phí thi
  • Thời hạn đổi lịch thi:

Đối với các thí sinh đăng ký tại các văn phòng IIG Việt Nam, thời hạn đăng ký đổi lịch thi tối thiểu là 02 ngày làm việc trước ngày thi (áp dụng cho các ngày thi từ thứ Ba đến Chủ Nhật) và ba ngày trước ngày thi (áp dụng cho ngày thi là thứ Hai).

* Lưu ý:

– Thí sinh sẽ được đổi lịch thi trong thời hạn cho phép đến lịch thi đã được mở và còn trống tại địa điểm thí sinh đã đăng ký lịch thi ban đầu;

– Đối với thủ tục đăng ký đổi ngày thi, thí sinh có thể viết giấy ủy quyền theo mẫu và ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục đổi ngày thi. Người được ủy quyền cần mang theo CMND/ CCCD/ HC của người được ủy quyền, giấy ủy quyền, giấy đăng ký dự thi.

2.       QUY ĐỊNH HỦY LỊCH THI:

  • Thời hạn hủy lịch thi:

Đối với các thí sinh đăng ký tại các văn phòng IIG Việt Nam, thời hạn đăng ký hủy lịch thi tối thiểu là 02 ngày làm việc trước ngày thi (áp dụng cho các ngày thi từ thứ Ba đến Chủ Nhật) và ba ngày trước ngày thi (áp dụng cho ngày thi là thứ Hai).

Lệ phí hủy lịch thi: Các thí sinh đăng ký hủy lịch thi đúng hạn sẽ được hoàn trả 50% lệ phí thi. Các thí sinh bỏ thi vào ngày thi hoặc đăng ký hủy lịch thi muộn hơn thời hạn quy định sẽ không được hoàn trả lệ phí.

* Lưu ý:

– Đối với thủ tục hủy ngày thi, thí sinh có thể viết giấy ủy quyền theo mẫu và ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục hủy ngày thi. Người được ủy quyền cần mang theo CMND/ CCCD/ HC của người được ủy quyền, giấy ủy quyền, giấy đăng ký dự thi.

Trân trọng thông báo!

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam

Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Sanako
Xem thêm
TOEFL
Xem thêm
TOEFL Challenge
Xem thêm
Cuộc thi MOSWC
Xem thêm
Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
[Thông báo] Nâng cấp hệ thống đăng ký thi online.iigvietnam.com – Lùi thời gian mở đăng ký kỳ TOPIK 93